Favorit i repris hemmabioskolan

Rummet och duken

Utgå från rummet när du väljer duk och utgå från rum och duk när du väljer projektor. En tumregel många får till bakvänt. Välkommen till projektorskolan där vi denna gång går igenom rummet och dukens inverkan på bilden!

Annons:

Av Thomas Ytterberg

Vill du verkligen ha en dålig projektorbild så är det enkelt ordnat. Fixa lite ljus. Tänd en lampa eller dra upp persiennerna. Det allra värsta du kan utsätta din projektor för är andra ljuskällor.
Bildens kontrast baseras på att du väger projektorns ljus mot omgivningens ljus. Kontrasten i bilden blir därför aldrig bättre än nivån av infallande ljus i förhållande till projektorns ljus. Får du bort allt infallande ljus är den största segern vunnet. Får du inte bort ljuset i rummet kan en duk istället hjälpa till.
En projektor kan endast projicera ljus, den kan inte ta bort ljus och därför kommer det som ska vara svart i bilden att bli precis så "svart" som duken är i rummet. Testa själv med ditt tänkta biorum och häng upp ett vitt pappersark eller titta på den vita väggen där du tänkt hänga duken. Svartare än så blir det inte. Testa att blockera ljus och släppa till ljus från fönster, angränsande rum och tänd och släck belysningen.

-------------------------------------

Steg 1. Börja med rummet
Med andra ord: innan du köper projektor måste du börja i rätt ände av ekvationen. Allt för många lägger all tid på att jaga en projektor som verkar "bäst" för att sedan köra igång och upptäcka att den inte alls passar i rummet.
Allra viktigast för en projektor är alltså rummet. Rummet är faktiskt mer betydande än själva projektorn. Någon projektormodell som "...är bra på ljusa rum" eller "...robust mot glödlampor" existerar inte. Dessa frågor är vanliga men de är ungefär som att fråga efter en bil som "...kör mjukt på skogsvägar".
Det är rummets förutsättningar som styr vilket dukmaterial du ska välja och rummet tillsammans med duken är det som styr vilken projektor du sedan ska välja.
Det finns tre grundtyper av rum:

Mörklagt rum med mörka väggar
När du inte har något infallande ljus och minimala reflektioner tack vare mörka väggar, golv och tak kommer projektorns bild på duken att leva sitt eget liv till fullo. Du har de bästa förutsättningarna för högsta bildkvalitet. Därför passar en vit, matt duk allra bäst. Bingo!
Du kan nu lägga tid och resurser på att finna den projektor som håller den bästa kvaliteten hos färger, kontrast och optik för pengarna.
Misstaget du kan göra här är att välja en projektor som är för ljusstark och inte kan dämpa sitt eget ljus. En sådan projektor riskerar bli bländande stark och de har ofta problem med att svärtan blir gråblaskig vilket syns i mörka scener. Observera att en ljusstark projektor i sig inte är några problem så länge som den har funktioner för att reglera sitt eget ljusflöde. Här blir det viktigt att läsa tester.
I den mörkaste biogrottan vill du hålla dig till en ljusstyrka mellan 8 till 16 fL. Dina ögon är då som bäst på att uppfatta färg- och nyansskillnader när mörkerseende är aktivt. Går du högre i ljusstyrka riskerar du att bländas i ljusa scener.

Mörklagt rum med ljusa väggar
Så länge som du inte har infallande ströljus kommer även vita rum att fungera riktigt bra. De ljusa väggarna och taket skapar förvisso reflektioner när projektorns eget ljus studsar mot duken, träffar väggar och tak och studsar tillbaka på duken. Ju närmare duken väggar och golv befinner sig, desto starkare reflektion och förmodligen är det taket som ger störst problem.
Samtidigt står reflektionen i proportion till hur mycket ljus projektorn skickar ut. I en ljus scen blir det starka reflektioner och i en mörk scen blir det svaga reflektioner. Det gör att den faktiska förlusten av kontrast inte blir lika stark och även projektorer som är bra på att släcka ned sitt eget ljus och skapa en djup svärta kommer att kunna visa upp sin starka sida.
Sämst fungerar det i scener som innehåller både djupt mörka och stark ljusa delar samtidigt. Kontrasten flyter därför med bildens innehåll. Här finns det flera sätt att tackla problemet.
Acceptera att det är något av en kompromiss med en kontrast som hela tiden flyter och då och då ger en urvattnad bild. Du behöver inte måla om vardagsrummet i mörka färger. Kör med en vit, matt duk där du får bästa dukmaterialen för pengarna.
Alternativet är välja en högkontrastduk eller en duk med högre gain som riktar om ljuset något. Detta minskar störande reflexer men ju mer du riktar om ljuset desto mer nackdelar får du från duken, till exempel att ytan blir glittrig. Dessa dukar är också dyrare. Mer om sådana dukar längre fram i texten.
Vilket man väljer är en smaksak, så välj det du lider minst av. Bitvis urvattnad bild eller effekter från duken? Ja, det är ditt val. En tredje väg är att täcka delar av rummet med mörka gardiner som kan dras undan. En mörk matta på golvet en bit framför duken där du ser den tydligaste reflexen är ytterligare ett tips. Små detaljer som kan hjälpa kontrasten på traven.
I vita och ljusa men mörklagda rum där projektorn är enda ljuskällan vill du uppnå ett högre ljusflöde. 16 till 30 fL är lämpliga nivåer för att ögat ska uppleva en kontrastskillnad. Går du högre kan du fortfarande bli bländad och även i vitt rum får du igång mörkerseendet.

Ljust rum med infallande ljus
Som skrivet blir kontrasten i bilden aldrig bättre än projektorns ljus i förhållande till omgivnings ljus. Med dagsljus in från fönster får även ljusstarka projektorer väldiga problem. Kan du inte mörklägga rummet är enda lösningen till en njutbar projektorbild en duk som riktar om ljuset, som till exempel en högkontrastduk.
Dessa dukar har av sin natur nackdelar som ger en påverkad bild jämfört med en vit och matt duk. De reducerar också skillnaden mellan projektorer med olika kvalitet på optik, färger och kontrastförmåga eftersom själva dukmaterialet har så pass stor inverkan. Men dessa dukmaterial fungerar å andra sidan i en situation där en vit, matt duk endast skulle ge en blaskig och helt urvattnad bild.
Det finns dock en situation som ingen projektor, duk eller för den delen TV-apparat hanterar – när ljuset kommer från samma riktning som projektorn, till exempel fönster eller lampor bakom projektorn. Då är det kört. Så än en gång – rummet är A och O.
Du vill uppnå över 25, gärna över 30 fL i ljusstyrka eller ännu mer ifall det rör sig om dagsljus från stora fönster. Projektorn måste kämpa med såväl omgivningsljus som att situationen att själva duken riskerar äta en hel del av projektorns ljus.

---------------------------

Steg 2. Dukmaterialet.
När du kan ditt rum vet du också vilka dukmaterial som passar. En klassisk fråga är om dukars "gain", alltså deras ljusförstärkning, där värdet 1 är typiskt för en matt yta och ger tillbaka 100 procent av ljuset. Gain 1,5 ger alltså en förstärkning med 50 procent och gain 0,8 minskar ljuset till 80 procent. Observera att det är omöjligt att tala om gain-värden som bättre eller sämre i det komplexa samspelet hur ljuset flödar från projektor, duk och rum till dina ögon. Utgå istället från typen av duk och använd gain-värdet mest som ett finger i vinden.

Vit och matt duk
Grunden för alla dukar den vita, matta duken är ett färgneutralt material som ger en jämn spridning av ljuset som träffar ytan. Vita matta dukar finns det tretton tillverkare på dussinet av och de har alla sina gemensamma nämnare:
• Bilden påverkas i väldigt hög grad av rummets ljusförhållanden
• Förutsättningarna för den mest färgkorrekta och icke-påverkade bilden
Med andra är den vita duken den som ger bäst pris/prestanda under förutsättning att du har rummets egenskaper med dig. Här finns det gott om dukmaterial med hög och exceptionellt hög och knivskarp kvalitet, dukar som kan beskrivas som "transparenta" där bilden tycks sväva mellan de svarta ramarna.
Men det finns också riktiga skräpdukar som färgar bilden, har en tydlig struktur som blir till en hinna eller i värsta fall interferensmönster i bilden. Ta inte för givet att ett dukmaterial klarar av full hd-upplösning. De flesta dukmaterial har faktiskt en diffuserande inverkan på projektorns optiska skärpa!

Grå och matt duk
En variant av den vita duken är att göra basmaterialet grått så att duken äter mer ljus och den grå ytan gör att ögat upplever svärtan som högre. Detta är ett nollsummespel. Ifall dukmaterialet bättrar på svärtan med 20 procent tar den också (minst) 20 procentenheter av ljusflödet (gain 0,8) och dämpar bilden.
Grå dukar var populära för ett par år sedan då projektorerna gav dålig svärta, men idag ska du noga överväga ett sådant här köp. Effekten på omgivningsljus är minimal, då det i grunden är samma reflektionsproblem som med vita matta dukar. Många gråa dukmaterial är dessutom inte neutralt grå utan kan skifta synligt i färg, samt är sällan full hd-optimerade – de mjukar upp bilden.

Vit duk med högre gain
Ökar gain kommer duken också att rikta om ljuset mer vilket sker genom att materialet innehåller små glaspärlor eller andra optiska riktmedel. Fördelen är att du ju högre gain, desto mer får du ljus tillbaka vilket hjälper för ljussvaga projektorer samt i viss mån också skärmar av omgivningsljuset.
Nackdelen är att sambandet också innebär ökad nivå av glitter och framför allt vinjettering. En klassisk hemmabioduk av denna typ är till exempel Stewart Studiotek 130 med gain 1,3. Den har uppemot 30 procents förstärknings av ljuset i flack vinkel och utanför en kon om 80 grader är gain 0,5.

Högkontrastdukar
Mäkta populära de senare åren är högkontrastdukar där man kombinerar egenskaperna av högre gain och riktat ljus med en grå eller till och med svart basfärg. Effekten är att omgivningens ljus i skärmas av, det som når fram absorberas i högre grad upp av den mörka färgen. De kanske mest kända är DNP Supernova, Euroscreen React-, Stewart Firehawk- och Black Diamond-dukarna.
Det är framför allt riktningen av ljus som är den stora poängen och högkontrastdukar kan därför fungera i rum som inte är optimala för projektor, till exempel med taklampor eller fönster på sidan.
Olika dukar är olika bra på vilken typ av ljus de arbetar mot i sidled och i höjdled. Nackdelarna med högkontrastdukar är att de kan visa upp vinjettering ifall projektorn eller betraktaren är för nära duken och de har också synliga problem med glitter.
På pappret kan dukarna ha en hög gain, men i praktiken krävs det en del ljus för att de verkligen ska fungera. Ljuset ska inte bara lysa upp den mörka duken, det ska konkurrera med omgivningsljuset också. En annan nackdel? Priset!
Räkna med kring 10 000 till 30 000 kronor för en ramspänd högkontrastduk.

High Power-dukar
Vid väldigt höga gain-tal, 1.5 och uppåt kan man ofta tala om high power-dukar. Effekten påminner om högkontrastdukar och det kan även finnas med en grå färgbotten. Syftet med dessa dukmaterial är att rikta om ljuset så att det passar lokalen, till exempel långsmala biosalonger och samtidigt få mycket ljus av förhållandevis små lampor mot stora dukar. Vinjettering och glitter kan bli till problem. Sällsynta som dukar i en hemmabio.

-----------------------------------

Ramspänd eller på rulle?

Dukmaterial är en sak. En annan är hur duken installeras och en del typer av dukmaterial lämpar sig inte för vissa installationer. Oftast är det biorummets praktiska funktion som avgör vilken typ av duk som hamnar på väggen.

Du kanske har en TV hängandes på väggen som går för slötittande och nyheter medan projektor står för filmtittandet. Då är en rullduk i kassett populärt eftersom dessa inte kostar särskilt mycket och lätt kan installeras med distanser så att duken rullar ned framför TV:n.

Manuella rulldukar, billigast

Klassiska rulldukar i kassett av den typ vi minns från skolan kostar allra minst och kan hittas för under tusenlappen via webben. Materialet i duken är sällan anpassat för full hd-upplösning och mjukar till bilden, men det kan vara sak samma med en budgetprojektor eftersom deras optik sällan är så pass bra.

Dukens tyngd och rullens konstruktion får duken att veckas och ju större duk, desto större veck. Oftast ett stor V-format veck men också att duken inte hänger helt plant utan buktar. Sådant får du räkna med hos en manuell rullduk. De är praktiska och har lågt pris men är de överlägset sämsta dukarna och bör användas till enklare projektorer.

 

Elektriska rulldukar, elegantare

Som den manuella duken fast med en motor som rullar duken upp och ned. I grunden samma material som i de manuella dukarna, men konstruktionen kan göras mer stabil och därför minskar risken nivån av veck och buktningar. Men helt jämnt över ytan blir det sällan. Fördelen är främst att det blir elegantare med fjärrkontroll och en duk som smyger ned på beställning.

 

Ramspänd dukar, högsta kvalitet

Dukar som spänns på ram har framför allt två fördelar. Ena fördelen är att den kan konstrueras av annat material vilket öppnar för högre kvalitet som att duken hanterar full hd, och även 4K-upplösning.

Det är med ramspänd duk du uppnår den högsta kvaliteten överlag och även budgetdukar som är ramspända kan vara markant bättre än samma tillverkares rullduk. Den andra fördelen är att de håller sig perfekt släta i sin ram i många år. Eventuell nackdel är att duken alltid hänger där som en stor tavla på väggen. Inget problem för en dedicerad hemmabio, men kanske inte uppskattat i vardagsrum.

Tab-Tension, dyr kombination

Dukar som spänns håller också den bästa bildkvaliteten och därför borde man kunna hitta ett sätt att få dem som rullduk, eller hur? Japp, det har man med så kallad tab-tension där kraftigare konstruktion, kraftigare motor och spänningsmekanik baserad på linor håller duken spänd när den är nedrullad.

Fördelen är att du får den kvalitet som är möjlig hos en ramspänd duk. Nackdelen är själva kassetten blir mer utrymmeskrävande och tyngre samt att hela konstruktionen också blir dyrare. Som tumregel kostar en tab-tensionduk det dubbla av vad en ramspänd duk kostar.

Vägg, målad mdf eller rullgardin?

Varför fungerar det inte lika bra att köra på väggen eller en målad mdf-skiva? Till och med rullgardinen IKEA Tupplur?

Svaret är att så klart det fungerar! Du får en stor och ljus bild. Fast en vägg kan vara precis hur som helst och har struktur som lägger sig som en hinna över bilden, och till och med skapar moaré-effekter där du får vågmönster över bilden.

Med målad skiva är det din skicklighet som målare som avgör hur mycket du ser hur penseln drogs när projektorn flödar på med ljus. Tipset är att använda en skumgummiroller. IKEA Tupplur är förträfflig framför fönstren för att skärma av infallande ljus. Använd den där!

Slutsats dukar och rummet

Tumregeln är att början med att ordna rummet. Kan du inte ordna rummet optimalt för en projektor behöver du fundera på var du ska ta kompromissen. I duken? I bildkvaliteten? Mycket är en smaksak och detta är endast en guide. Allra bäst är att se resultaten med egna ögon. Sammanfattningsvis:

• Det är ljuskällor som lampor och fönster som dödar en projektorbild. Börja med att ta bort dessa, mörklägg med gardiner och liknande

• Utgå sedan från rummets möjligheter och välj dukmaterial utifrån detta

• Har du vita väggar men komplett mörkläggning kan de vita väggarna fortfarande störa bilden. Hur man hanterar detta är en smaksak. Sämre kontrast eller en duk som ger bättre kontrast men också inverkar på bilden

• Kan du inte mörklägga helt behöver du en duk som riktar om ljuset

• Ramspända dukar och tab-tension-dukar är elegantast och tillåter de bästa dukmaterialen men är därför också dyrare.

• Enkla manuella rulldukar har ofta sämre typ av material som mjukar upp bilden och de blir vågiga med tiden

• Högkontrastdukar som riktar om ljuset och skapar kontrast trots att ljus kommer in från lampor och fönster är dyra men ända sättet att hantera dessa rum.

• En projektor är beroende av rummet och duken. Välj därför projektor efter rum och duk, aldrig tvärtom.

Publicerad i hemmaBio 10/2013

Härlig bild från ett av våra hemma hos reportage!
Härligt gammal bild som inte har ett skit med artikeln att göra, men så här kunde det se ut runt 2004, typ.

Annons:

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår